• Ugradnja novog cijevovoda bez otvaranja površine (radne jame) kod profila 200-1200 mm, do 100 m dužine, sa centimetarskom točnosti.
  Sycons d.o.o. - Horizontalno bušenje
  Horizontalno bušenje
 • Zaustavljanje pomicanja obaloutvrdnih zidova izazvanih utjecajem voda, te zaustavljanje mogućih novih pomicanja smanjenjem dubokih pozadinskih voda.
  Sanacija klizišta
  Sanacija klizišta
 • Zaštita radnih jama, izrada lakih montažnih konstrukcija pri izradnji potpornih zidova, izrada temelja otpornih na razna opterećenja.
  Ojačanje temelja
  Ojačanje temelja
 • Izrada vodonepropusnosti kod manje vodootpornih vodova ugradnjom novog cjevovoda, ojačanje slabih ili ne nosivih vodova ugradnjom novog cjevovoda
  Sycons d.o.o. - Rekonstrukcija kanalizacija
  Rekonstrukcija kanalizacija
 • Obnova oštećenih, zdrobljenih kanalizacionih cijevi, ugradnjom novog cjevovoda na mjesto starih cijevi bez otvorenog iskopa.
  Sycons d.o.o. - sanacije kanalizacije
  Sycons d.o.o. - sanacije kanalizacije
 • Izgradnja dubokih drenažnih sistema (do 22 m), bez otvaranje površine (bez iskopa kanala), do 150 m dužine.
  Sycons d.o.o. - drenažnim sistemom
  drenažnim sistemom
 • Isušivanje šljunkovitog terena dubokim bunarima, nivo-pumpom.
  Sycons d.o.o. - dubokim bunarima
  Sycons d.o.o. - dubokim bunarima
 • Zaštita radnih jama, izrada lakih montažnih konstrukcija pri izradnji potpornih zidova, izrada temelja otpornih na razna opterećenja.
  radnih jama
  Sycons d.o.o. - radnih jama
 • Spuštanje nivoa podzemne vode u pjeskovitom i muljevitom terenu (spuštanje nivoa podzemne vode ” vakuum” metodom)
  vakuum_metodom
  Sycons d.o.o. - vakuum_metodom
 • Drenaža vode iz stijene, kako bi se povećala stabilnost kosine.
  Smanjenje sadržaja vode
  Sycons d.o.o. - Smanjenje sadržaja vode
 • Nasipavanje (ispuna) napuštenih podruma/špilja, ispuna prostora oko obložnih cijevi kod rekonstrukcije i popravka vodova, injektiranje zaostalih rupa.
  injektiranje
  Sycons d.o.o. - injektiranje

Sycons d.o.o. je poduzece u mađarsko vlasništvu, osnovano je 1990. godine. Osnovne djelatnosti su:

 • komplexna sanacija klizišta
 • izgradnja dubokih bušenih drenažnih sistema, navođenim bušenjem
 • horizontalno bušenje velikih i malih profila,
 • rekonstrukcija kanalizacije metodom drobljenja cijevi,
 • ojačanje obaloutvrde i radne jame zakucavanjem i sidrenjem
 • naknadno ojačanje temelja mikro šipovima i injektiranjem
 
 • „Svatko zna da je neke stvari nemoguće napraviti, dok ne dodje neko, tko to ne zna , i tu stvar napravi.” - Albert Einstein


Kontinuirano tražimo inovativna riješenja na području niskogradnje, koja se temelje na starim, dobro isprobanim tehnologijama. Tako stvoren strojni park i višegodišnja usvojena tehnologija primjenjivana i kod kuće i u inozemstvu, omogučavaju nam izvođenje takovih specifičnih podzemnih radova, na koje sa pravom možemo biti ponosni.

Rekonstrukcija kanalizacija, horizontalno bušenje

Nakon provedenih uspješnih godina rada u visokogradnji naše poduzeće je svoj interes okrenulo ka korištenju modernih tzv. „bez površinskog iskopa”, tehnologija u izgradnji i rekonstrukciji instalacija. Postavljanje uložaka (uložnih cijevi), metodom ”drobljenja cijevi” izvedena rekonstrukcija kanalizacije omogućava kod nedovoljno provodnih, slabije nosivihi i slomljenih cijevovoda okruglog presjeka obnovu na istom položaju, čak i sa većim promjerom, bez površinskog iskopa. Kasnije, naša djelatnost se proširila na sve veće profile i dužine izvedenih cjevovoda (instalacija) izvedenih tehnikom utiskivanja koje izvodimo sa velikom točnošču, najčešće ispod prometnica ili željezničkih pruga.

opširnije horizontalno bušenje

Sanacija klizišta

Naše inovativno rješenje - koje se koristi kod površinskih pomicanja, vezano za podizanja ili strujanja podzemnih voda, podrazumijeva razvoj tehnologije izgradnje komplexa bušenih drenažnih sistema na velikim dubinama. Od 2001 godine u više navrata smo tim riješenjem uspjeli stabilizirati stanje već odkinutih ili pomaknutih velikih površina, kao i - što nam je ova tehnologija omogućila - djelovanje na potencijalnim mjestima odrona kao preventivu mogućim štetama.

opširnije sanacija klizišta

Stabiliziranje (učvrščivanje) vertikalnih i strmih zemljanih pokosa.

Kod građevinskih jama strmih kosina, kod nedovoljno nosivog ili pomaknutog potpornog zida, kod talpi, žmurja, kod dijelova potpornih zidova za zamjenu ili za povećanje nosivosti i sigurnosti, radimo brzo i ekonomično riješenje korsiteči samobušačka IBO sidra. Kruta sidra sa čeličnim ulošcima kod konstrukcija zidanih kamenom, ciglom te monolitnog betona i armiranog betona radimo tehnikom bušenja kroz iste sa mogućim privremenim ili po potrebi konačnim opterećenjem već nakon 24. sata

Ojačanje temelja

Sve češća potreba za sanacijom loših temelja nastalih utonućem zbog loših zemljanih slojeva ili dodatnog opterećenja, kod starih vrijednih zgrada, prodajnih hala velikih površina te drugih vrijednih objekata kada rušenje ne dolazi u obzir, radimo sada već pouzdano rješenje ojačanja mikrošipovima. Također radimo ispunu jama nastalih ispod temelja injektiranjem pjeno-betonom ili pak kombinacijom tih dviju metoda. Ovo radimo i na teško pristupačnim mjestima oko i između objekata.

Ukoliko neka od navedenih naših djelatnosti probudi Vašu pozornost, molimo Vas, obratite nam se sa povjerenjem, mi ćemo zajedno sa Vama pronaći odgovarajuće, tehnički korektno i ekonomski prihvatljivo riješenje.