Horizontalno bušenje

» Djelatnosti »Horizontalno bušenje
Sycons d.o.o. - Horizontalno bušenje Sycons d.o.o. - Sycons d.o.o. - Horizontalno bušenje

Utiskivanja cijevi

Često se dešava da je trasa postojeće instalacije ispod prometnice, željezničke pruge ili se pak sa njom križa. U takvim slučajevima dajemo prednost tehnologiji utiskivanja cijevovoda, bilo da se radi o armirano betonskoj, čeličnoj ili keramičkoj cijevi. Naravno potrebno je procijeniti i mogućnost alternativnog rješenja, kao što je tehnologija „drobljenje cijevi”„ ili tehnologija „kontroliranog (vođenog) utiskivanja”.

Prednost kontroliranog (vođenog) utiskivanjem velike točnosti je ta da do dužine od cca. 150 m . postignuta točnost je centimetarska.

Osnova metode kontrolirane (vođene) „pilot bušotine” je u tome, da se prije početka stvarnog posla utiskivanja u osi trase utiskivanja postavi se vodeća, tzv. „pilotbušotina”, koristeći pritom posebno izvedene oštrice kojima vodimo cijev za utiskivanje cijelom dužinom trase.

Vođenje „pilotosovinskog-lanca” radimo uz pomoć kamere postavljene na teodolit u početnom oknu. U sredini u praznom prostoru između u snop vezanih pilot štapova je postavljen od dioda napravljeni križ ispred koga je komandna glava klinastog oblika. Sa komandnom glavom i diodnim križićem opremljen snop „ pilot-štapova” se sporim okretanjem utiskuje u zemlju pomoću „uređaja za Horizontalno bušenje”. Ukoliko dodje do odstupanja od pravca, okretanje se zaustavlja u odgovarajućoj poziciji komandne glave, zatim se bez okretanja snopa „pilot-štapova” utiskivanjem vraćaju u projektirani pravac. Potom sporim okretanjem se nastavlja kontinuirano utiskivanje.

Metoda vođenja „pilot-bušenjem” prvenstveno se koristi kod slabije zbijenih tala. Kod zbijenih tala, sa većim unutrašnjim trenjem (suho tlo, tvrda glina, pijesak, fini šljunak) koristimo glavu sa uvedenim mazivom pod visokim pritiskom. Iz komandne glave pod velikim pritiskom (50-100 bar) istiskujemo mazivo koje pomaže kod bušenja tvrdih tala, gdje je mogućnost zbijanja veća. Pa se stoga kod zemlje visokog unutrašnjeg trenja na vanjskoj površini snopa „pilot-štapova” sila trenja značajno smanji. Kod gromada, ili stjenovitih tala zadatak se rješava korištenjem specijalne pilot- glave. Kod utiskivanja cijevi korištena čelična ili armirano betonska cijev u ovisnosti od promjera cijevi, kvalitete i slojevitosti tla metodom „pilot-štap” bušenja/utiskivanja, dobro je u više koraka dostići traženi promjer. Naravno od manjeg profila ka večem. U takvim slučajevima u među promjerima ponovno koristimo srednju vodeću cijev. Kod tehnologije „pilot-štapom” vođenog bušenja/utiskivanja ubacivanjem dodatne komore u pjeskovitom tlu za cijevi promjera od 400mm-500mm možemo raditi 1-2 m ispod nivoa podzemne vode.

Naša kao i međunarodna praksa u korištenju ove tehnologije pokazala je da na distancama od 100m-120m postižemo točnost od ±3 - 5 cm a razlog leži u činjenici da je vidljiva površina „pilota-štapova” 30mm-50mm. Pomoću specijalno izvedene oštrice snop „ pilot-štapa” vodi utiskivajuću cijev.

Sycons d.o.o. već 18 godina u Mađarskoj koristi tehnologiju utiskivanja cijevi, te posjeduje dostatno iskustvo za rad u svim vrstama tala širom zemlje.Koristimo opremu za horizontalno bušenje:

 • Witte BPR80
 • American Augers 60-1200
 • Bortech 300P
 • Witte 8/160

Nekoliko primjera o uporabi tehnologije horizontalno bušenje:

 • Gyöngyösoroszi, Dolina Bence- prosušivanje sabirnica oborinskog voda, utiskivanje NA1000 željezne cijevi, zatim izrada armiranobetonskih montažnih cjevi i propusta. Rekonstrukcija odvodnog kanala.
  2009. - Tata Környezetvédelmi Kft. - dužine 87.00 m
 • Budapest I. dionica br. 4. metroa, radovi na utiskivanju cijevovoda vezano za izgradnju instalacija ispod MÁV tračnica. utiskivanje željeznih cijevi promjera DN600 ispod Bp. željezničke stanice Kelenföld.
  2009. - FORCE Kft. – dužine 96.00m
 • Budapest, Međunarodni aerodrom Ferihegy, proširenje T2 Terminla, izmjena postojećeg toplovoda., Utiskivanje NA406/8 i 324/5 mm-es duple željezne zaštitne cijevi ( 2 x 57 m + 2 x 84,5 m) sa izgradnjom okna i prosušivanjem (odvodnjom) pomoću vakum- pumpa tehnologije.
  2008. - TERRA 21 Kft. – dužine 196.00m

Ostale reference