Sanacija klizišta

» Djelatnosti » Sanacija klizišta
Sycons d.o.o. - Sanacija klizišta Sycons d.o.o. - Stabilizacija klizišta Sycons d.o.o. - Sanacija klizišta

Stabilizacija klizišta

Poslednjih godina, zbog puno oborina u Mađarskoj su se na više mjesta pojavila pomicanja površina, klizanje pokosa te rušenje obalnih zidova. Kod ovakvih pojava, često sa katastrofalnim posljedicama jedan od odlučujučih razloga je da ispod površine zemlje u na vodonepropusnim kosim slojevima količina vode značajno naraste, te povećana težina uslovi klizanje zemljane mase. Pored toga pasivne snage koje osiguravaju stabilno stanje, tj. posmična čvrstoča tla i trenje drastično se smanji ( to se u glavnom odnosi na zasičeno tlo, fine strukture) zbog nastanka pritiska vode u porama (kapilarima) Zato je u takvim slučajevima neophodna izgradnja trajne, učinkovite, pozadinske odvodnje (uklanjanje vode) sa kritičnih dubina. Za preventivu sličnih događanja, i sprečavanja mogućih šteta, tj. za osiguranje stanja stabilne ravnoteže potrebno riješenje znači uklanjanje vode sa površine i ispuštanje vode iz podzemnih slojeva. Tom metodom a po našem iskustvu, te vrste zemljanih pomaka (klizanja) moguće je učinkovito i pouzdano stabilizirati.

Na području primjene tehnologije dubokih-drenaža, na poznati način izveden je drenažni sistem na terenu sa opasnosti pomicanja (primjer je obalna stjenka Dunava). Već za vrijeme izvođenja se moze postiči značajan pad nivoa podzemne vode (3,00-4,00m), čime se ukida uzrok pomicanja tla.(zaštita obalnih stjenki, sanacija klizišta). Operativni trošak a zbog gravitacionog oticanja vode koje dozvoljava postojeći teren je minimalan.

Naše poduzeće je dalje razvijanom tehnologijom i za višeslojna tla koja sadržavaju i vodonepropusne slojeve takodjer razvilo tehnologiju prosušivanja te smo u mogućnosti pomicanja (klizanja) usporiti ili potpuno prekinuti.

„Bušenjem-utiskivanjem” izgrađene drenove postavljamo

 • kod sušenja još stabilnih zemljanih masa u početna okna male dubine izgrađene kod stope pokosa,
 • a kod već pomaknutih zemljanih masa u još neoštećenu zemljanu masu izvan klizne plohe postavljene u početna okna veće dubine.

Sanacija klizišta pokosa radimo na kompleksan način, ukoliko je potrebno uređenje pokosa, radimo rebraste upojne drenaže kao po potrebi i nizove šipova. Za daljnje pojačanje koristimo bušeno-injektirano sidro i zemljane šipove. Osim radova drenažnim sistemom stabiliziranih pozadinskih nasipa podnožja (nožice nasipa) radimo i zaštitu od udara valova tzv. „gabion-zid” (od kamenih kutija napravljeni zaštitni zid). Izgled „gabion-zidova” je estetski zadovoljavajući te postaju prirodni dio okoline, uz ekološki prihvatljiv izgled, materijal i konstrukciju.


Nekoliko primjera iz područja sanacija klizišta:

 • Ercsi, Halász-sor - sanacija klizišta, I.-II.-III. IV. etapa kompletni radovi na odvodnji pozadinskih voda ispod površine, zaštita pomoću gabion-zida
  2000-2001 és 2003. - Ercsi Város Önkormányzata
 • Rácalmás, Szávó-köz, Bruck-köz, i šetalištem Parti i Kiss E. ulicom omeđena površina stabilizacija zemlje od klizanja i pomicanjasvitak –gravitacioni bunara, zatim izgradnja rebrastih drenažnih sistema
  2003-2004. - Rácalmás Nagyközség Polgármesteri Hivatala
 • Dunaújváros, zaštita dijela obale ispod Kőtárusklađen sa postoječim obrambenim sistemom, izvedeni radovi -8 komada bunara za kontrolu nivoa podzemne vode. Rekonstrukcija dijela obale ispod Kőtár
  2010. - Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ostale reference