Spuštanje voda bušenim drenažnim sistemom

» Djelatnosti »Spuštanje voda bušenim drenažnim sistemom
Sycons d.o.o. - drenažnim sistemom Sycons d.o.o. - Grundwasserabsenkung Sycons d.o.o. - Sickersystem

Drenažnim sistemom

U našem poduzeću upotrebljena tehnologija razlikuje se od izgradnje naknadnih drenaža na dosad uobičajen način, jer se koristi tehnologija navođenog bušenja bez površinskih zemljanih radova.

Izgradnja opće poznate i često korištene, klasične odvodnje (drenaže) – obzirom na kvalitetno projektiranje i izvodjenje u glavnom pruža zadovoljavajući rezultat, ali kod većih dubina (dublje od 6 m) u puno slučajeva teško je izvodljivo, a pored toga pokaže se kao skupi postupak. Kod klizajućih zemljanih masa, kod koje je već započeo proces klizanja izgradnja klasičnih dubokih drenaža je veoma opasna i često predstavlja nerješivi zadatak. Na osnovu višegodišnjeg iskustvo Sycons Kft. –- za riješenje gore navedenog problema za razliku od klasičnog načina nudi i radi tehnologiju bez otkrivanja bušenjem--utiskivanjem a na izgradnji-odvodnji razvila je i upotrebila sa uspjehom u više slučajeva.

Za izvođenje drenaža „bušenjem-utiskivanjem” potrebno je prethodno izraditi detaljni geomehanički elaborat kako o slojevima koje treba prosušiti, o situaciji masa tala te o pravcima pružanja slojeva. Uz pomoć tih podataka može se odrediti pravac drenaže i nagib te započeti sa izvođenjem. S toga prvi korak izvođenja je da uz pomoć istražnih geomehanički bušenja otkrijemo dubinsku lokaciju vodom napunjenih, vodonepropusnih zemljanih slojeva, nivo tekućih ili pod pritiskom podzemnih voda. Potom kao drugi korak u te slojeve ugrađujemo samočisteče drenažne cijevi otporne na veliko opterećenje. Ugradnju vršimo prvenstveno tehnologijom vođenog bušenja (HDD), na taj način se može ugraditi čak 150-200m dužine, dubokovodeće drenažne cijevi. U slučajevima, kada se ovo riješenje zbog nekih vanjskih razloga (napimjer: u dubokim usjecima vođena trasa autoceste ili željeznice ili pak podzemni kabel visokog napona) ne moze upotrijebiti, onda za ugradnju drenažnih cijevi koristimo tehnologiju „bušenje-utiskivanj” privremenih čeličnih cijevi, koji se kasnije mogu izvući nazad.

Za drenažnu cijev koristimo perforiranu plastičnu cijev sa otvorima (perforacijama) širine 0,3 mm koje se prema unutra šire, zahvaljujući tome u slučaju ugradnje u vodopropusne zemljane slojeve, začepljenje ovih cijevi je gotovo nemoguće. Sa odgovarajućim uzdužnim padom cijevi imaju visok nivo samočiščenja.. Kod redovnog održavanja, vijek trajanja je minimum 50 godina. Izvođenje i kod velikih dubina može se izvršiti uz minimalne zemljane radove.

Drenažnim cijevima prikupljenu podzemnu ili vodu iz vodonosnih slojeva vodimo u izgradjena drenažna –sakupljačka okna odakle se ta voda kroz zatvorenu odvodnu kanalizaciju, tj. sistem odvodi u projektiranom pravcu..

Razvijanjem tehnologije drenažne gradnje stvorili smo vertikalni duboki gravitacioni drenažn sistem, kao još efikasniji način naknadno isušivanja površina. Novi osnovni element ovog sistema je ispusni bunar, koji u biti jedan vertikalni šljunčani stup (šip), čiji zadatak je da iz različitih, jedan iznad drugog postojećih zemljanih slojeva pokupi slojnu ili podzemnu vodu i da ju odvodi do drenažne cijevi koja u dnu povezuje šljunčane šipove (stupove) Jedan sistem može da sadrži više šljunčanih stupova. Šljunčani stupovi (šipovi) uglavnom su promjera 20-60 cm. Kod izgradnje „pipak sistema” prvo se izvode šljunčani stupovi, a nakon toga se izvodi drenažni vod koja ih spaja.Mogućnost upotrebe bušenih dubokih drenaža:

 • Smanjenje podzemnih voda na površini sa unutrašnjim vodama, kontrola nivoa podzemnih voda
 • Sanacija zemljišta sa velikim količinama ugljikovodika.
 • Isušivanje pomaknutih, klizečih masa, prevencija daljnjih pomicanja (kao element kod stabilizacije visokih obala)
 • Privremeno oslobađanje od vode kod izgradnje linijskih građevina
 • Prihvat izvora voda

Nekoliko primjera izgrađenih tehnologijom bušenih drenažnih sistema:

 • Simonfa, broj ceste 67. između stacionaža 27+850 i 27+950 km izvođenje I.-II. etape, rekonstrukcija ostećene ceste ugradnjom naknadnih drenaža (korištenjem šljunčanih te, konbiniranih drenaža)
  1998-1999. - Somogy Megyei Állami Közútkezelő KHT.
 • Baja, Hungary, Szentháromság tér, odvodnja podzemnih voda izgradnjom bušenih drenaža.
  2005. - Opóczky Villszer Kft.
 • Autocesta M7 petlja Kőröshegyi okolina 'D' kraka, klizna površina, izrada privremenog drenažnog sistema u toku izvođenja.
  2007. - BETONÚT Zrt.

Ostale reference